O nás

Sme rodinná chovná stanica zaoberajúca sa chovom plemena malý bradáč. Od roku 2021 máme v registri SKJ a v medzinárodnom registri FCI chránený názov Calemiali pod číslom FCI 55/21. Zároveň sme členom Klubu chovateľov plemena bradáč.

Chovom malých bradáčov sa však zaoberáme už od roku 2014. Našim cieľom je rozvíjať chov tohto krásneho plemena po exteriérovej aj zdravotnej stránke. Psi a sučky používané v našom chove spĺňajú podmienky pre zaradenie do chovu, požiadavky na exteriér, sú testovaní na genetické choroby a v neposlednom rade majú mnoho ocenení z medzinárodných, národných, či klubových výstav.

Viac informácií o našich psoch, úspechoch a odchovoch získate na týchto stránkach.

Všetci záujemcovia o toto plemeno sú vítaní.


About us

We are a family breeding station dealing with the breeding of the miniature schnauzer. Since 2021, we have protected name of our kennel Calemiali in the SKJ register and in the international FCI register under the number FCI 55/21. We are also member of Schnauzer Club Slovakia.

However, we have been breeding miniature schnauzer since 2014. Our goal is to develop the breeding of this beautiful breed in terms of exterior and health. The dogs and bitches used in our kennel meet the breeding conditions, exterior requirements, are tested for genetic diseases and, last but not least, have many awards from international, national or club shows.

You can get more information about our dogs, achievements and breedings on these pages.

All interested in this breed are welcome.